Nyheter | SE

NYHETSARKIV

2016

”Från idé till global succé”


Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, har regeringens uppdrag att bl a utveckla insatser för validering av teknik- och affärskoncept, analysera förutsättningarna för internationellt forsknings- och innovationssamarbete, skapa en sammanhållen innovationsprocess mellan myndigheter, genomföra insatser för bättre offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar, liksom insatser för öppen innovation i svensk industri.


”Smartshake – från idé till global succé” är ett av Vinnova arrangerat webbseminarium om affärsnyttan med immateriella tillgångar när man går ut på en global marknad.


Expertpanelen ”med stor kompetens inom immaterialrätt och internationalisering” består av Petter Rindforth från Fenix Legal, Marie Gidlund från Business Sweden (som ägs av staten och näringslivet), samt Magnus Ahlgren från Patent- och registreringsverket (PRV)


Se hela seminariet del 1 och 2 här:


FENIX LEGAL HAR UNDER HÖSTEN TILLDELATS FÖLJANDE UTMÄRKELSER


Best European Trademark & Design Law Firm 2016


Corporate Vision magazine utser årligen Legal Expert Awards. Utmärkelserna baseras på nomineringar från Corporate Vision’s 130 000 prenumeranter världen över, som är både företagsledare, IP-konsulter och investerare. Fenix Legal har tilldelats priset som: Best European Trademark & Design Law Firm 2016.

 

Anledningen till utmärkelsen är att Fenix Legal uppskattas “på grund av den imponerande prestanda som har visats under det senaste året, att hjälpa kunder med deras juridiska frågor och att se till att deras behov uppfylls, bl a genom att skydda klienternas renommé och affärsverksamhet, vilket är viktigt i alla deras transaktioner, och dessutom genom att visa innovativa vägar att lösa tvister på ett fredligt sätt”.


Petter Rindforth: Trademark Lawyer of the Year, Sweden


Tidskriften Finance Monthly har, för 8:e året i rad, med hjälp av sina över 193 000 läsare, utsett pristagare för Finance Monthly Global Awards 2016.Fenix Legal’s Petter Rindforth har därvid utnämnts till “Trademark Lawyer of the Year” för Sverige.


Fenix Legal  -  “Top 25 in IP”

 

TMT News, en tidning riktad till 82 000 företagsledare världen över, med fokus på branschområdena teknologi, media och telekommunikation, har utfört en omröstning av de ”bästa och smartaste IP-byråerna inom dessa tre områden”.

 

Fenix Legal har utsetts till en av vinnarna av priset av ”Top 25 in IP”, med motiveringen att Fenix Legal ”tillhandahåller ovärderliga tjänster inom alla områden av immaterialrätten”.


Fenix Legal - Leading Practitioners in IP


Branschtidningen Softech INTL har läsare i 50 länder världen över, och fokuserar på nyheter om mjukvaror och därmed besläktad teknologi. Tidningen har genomfört en undersökning, och baserad på 43 000 röster, har Fenix Legal utsetts till Sveriges ”Leading practitioner in IP”.


Juryns motivering var att ”utmärkelsen är till för att belysa arbetet hos experter inom det juridiska skyddet för varumärken, upphovsrätt, design och patent. Här värdesätts er förmåga att förstå själva programvaran och den teknologiska industrin. Fenix Legal’s arbete inom immaterialrätt anses exemplarisk, och Fenix Legal förtjänar att erkännas som en av de bästa i branschen. En av en fåtalig elit.”


Fenix Legal: “The Most Outstanding International Patent Law Firm”


Fenix Legal är vinnare av Acquisition International 2016 M&A Awards. Efter månader av nomineringar och forskning i branschen och intervjuer över hela världen, har den internationella branschtidningen Acquisition International utsett årets vinnare av de prestigefyllda priserna som bästa experter inom immaterialrätt relaterad till Mergers and Acquisitions (M&A).


 

Fenix Legal har tilldelats tre priser:


 

Intellectual Property – Sweden

Best IP Law Firm - Sweden

Och, inte minst:

2016 Excellence Award: Most Outstanding International Patent Law Firm


Acquisition International beskriver utnämningarna som att man vill ge sina läsare information om dem som är ledande inom sina rättsliga områden, och som därvid fått en tydlig majoritet av de drygt 150 000 rösterna inom varje kategori.


Vi tackar våra nöjda kunder och ombud världen över för ert förtroende och uppskattning under 2016,

och ser fram emot ett innovativt 2017!

NAVIGATING THE DIGITAL YELLOW BRICK ROAD


Fenix Legal har deltagit i planeringen av INTA’s Digital World Conference, som hölls i Bryssel, 1 – 2 december 2016. Petter Rindforth hade nöjet att vara moderator av den panel av experter från WIPO, EU och ICANN, som berättade om hur man bäst skapar affärer genom att använda Internet.

INTA LEADERSHIP, 15 – 18 NOVEMBER 2016


Fenix Legal deltog som vanligt i International Trademark Association’s (INTA) Leadership meeting i Hollywood, Florida. Maria Zamkova som Adjunkt Professor, och Petter Rindforth som bl a medlem i Internetkommittén och Europe GAC.


Här kan noteras att arbetet med att ta fram en allmän varumärkespolicy för sociala medier och mobila applikationstjänster är i slutfasen. Detta gör det enklare för leverantörer av dessa tjänster att lägga in ett säkrare varumärkesskydd i sina allmänna vilkor.

NY TEKNIK, SOCIALA MEDIER, TOBAKSREKLAM OCH TRADITIONAL KNOWLEDGE

FENIX LEGAL PÅ APAA 2016 I INDONESIEN


APAA – Asian Patent Attorneys Association, höll sitt 66:e Council Meeting på Bali, Indonesien, 8 – 11 oktober 2016. Maria Zamkova och Petter Rindforth representerade Fenix Legal, och deltog i arbetsgrupper och diskussioner som var koncentrerade till framtidens tekniska utveckling, immaterialrätt i sociala medier och hur upphovsrätten kan fungera i virtual reality. 


Vidare diskuterades ”plain packaging”, det vill säga det ökade kravet från vissa länder att tobaksprodukter inte ska få marknadsföras med sin varumärken utan i neutrala förpackningar med tydliga varningstexter. Frågan är hur detta strider mot internationell varumärkesrätt, och risken för att plain packaging sprids till andra varor och tjänster.


Här har Fenix Legal vid möte hos svenska patentverket påpekat riskerna och bett PRV att respektera varumärkesinnehavares rättigheter.


Med all ny teknik, är det också viktigt att hitta en lämplig avvägning mot ”traditional knowledge”, inte minst när det gäller medicinska patent där grunderna i århundraden använts av lokal befolkning världen över. APAA arbetar med rekommendationer hur detta ska kunna skyddas, men ändå ge möjlighet till patenterbar utveckling.

Maria Zamkova testar en klients Virtual Reality

BREXIT – Vad händer nu?


Storbritanniens beslut att lämna EU får bl a stora konsekvenser för den gemenskapsrelaterade immaterialrätten. Än så länge är läget oförändrat, och exempelvis ansökningar och registreringar för EU-varumärken och EU-design omfattar fortfarande Storbritannien. Men när man aktiverar artikel 50 i Lissabonfördraget (som reglerar hur ett land kan lämna EU) har Storbritannien max två år på sig att förhandla fram lösningar som eventuellt möjliggör att EU ger Storbritannien undantag att fortsätta omfattas av det då gällande enhetliga patentsystemet.


Självklart är det dock inte, och varumärkes- och designskyddet kommer definitivt inte längre att omfatta ”ön utanför Frankrike”. Däremot har EU redan nu ställt krav på Storbritannien att man ska se till att redan skyddade varumärken och designs inte förlorar sin rätt när utträdet är ett faktum.


Man bör redan nu tänka på att användning av varumärken i Storbritannien inte kommer att gälla vid framtida behov av att visa användning av EU-varumärken. Även om det faktiska utträdet ligger lite drygt 2 år framåt (ny premiärministern Theresa May har sagt att artikel 50 inte kommer att åberopas i år, medan EU pressar på för en snabbare process), finns det också anledning att se över licensavtal och andra immaterialrättsliga avtal som omfattar både patent, varumärken och design.


Beträffande det kommande enhetliga patentsystemet, planeras det att träda i kraft i början av 2017, då Storbritannien fortfarande är kvar i EU. Frågan är om britterna väljer att avstå från start, eller tvärt om att de ansöker om att få omfattas av systemet även när Storbritannien inte längre är medlem i EU. Och kommer EU att godta ett land som i övrigt valt att stå utanför det europeiska samarbetet?

                                                                    IMMATERIALRÄTT UTAN GRÄNSER – TEMAT FÖR AIPPI I MILANO


                                                           AIPPI (the International Association for the Protection of Intellectual Property) är 

                                                           världens ledande organisation för utveckling och förbättring av regelverk som 

                                                           skyddar immateriella rättigheter. Maria Zamkova och Petter Rindforth från Fenix 

                                                           Legal deltog i rapporter och diskussioner vid den nyligen avslutade

                                                           världskongressen i Milano, Italien, 16-20 september 2016.


Kongressen fokuserade på ny teknik och hur såväl företag som myndigheter bör anpassa sig för att stärka skyddet. Exempel på detta är patentterbarheten på datorrelaterad teknik, hur patentinformation kan hemlighållas i rättsliga processer, var gränserna går för upphovsrätt till parodier, och hur upphovsrätten kan skyddas genom länkar på hemsidor.


WIPOs Generaldirektör Francis Gurry menade att det inte går att hindra arbetet med legal samstämmighet världen över och beskrev befintliga och kommande bilatrerala överenskommelser kring praxis.

 

Ett annat högintressant presentation gjordes av det europeiska patentverket EPO’s President  Benoît Battistelli, som berättade hur man arbetar för att få ner den stora eftersläpningen i patenthanteringen. EPO’s experter har 90 000 patentansökningar att registrera 2016, vilket är en kraftig ökning från 68 400 patent 2015. Battistelli försäkrade att handläggningstiderna ska kortas ned kraftigt, utan att ge avkall på kvalitet.